< powrót

Przekształcenia, fuzje i przejęcia. Restrukturyzacja i likwidacja.

Kompleksowa obsługa prawna firm

Służymy pomocą prawną w dokonywaniu przekształceń, fuzji i przejęć spółek prawa handlowego, również tych angażujących kapitał zagraniczny. Zarządzamy procesami restrukturyzacyjnymi i konsolidacyjnymi spółek. Pomagamy przedsiębiorcom wybrać najkorzystniejszą, pod względem podatkowym i prawnym, formę przekształcenia przedsiębiorstwa. Kompleksowość usług prawnych dla firm jaką oferujemy, wynika z bezpośredniej współpracy ze spółkami Grupy OCG. Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie w obsłudze księgowej oraz kadrowo-płacowej. Reprezentujemy Twoją firmę przed urzędami i sądami, troszcząc się o szczegóły i dbając o Twoje interesy.
 

Co zyskujesz korzystając z obsługi prawnej naszej Kancelarii?

✓ obniżenie kosztów (działanie ekonomii skali),

✓ możliwość rozwoju na nowych rynkach,

✓ wzrost przychodów bądź udziałów w rynku,

✓ dostęp do nowych funduszy umożliwiających rozwój przedsiębiorstwa,

✓ nową wartość połączonych przedsiębiorstw (efekt synergii),

✓ efektywniejsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa,

✓ zwiększenie efektywności zarządzania,

✓ dywersyfikację ryzyka działalności,

✓ możliwość ulepszenia produktu/usługi,

✓ zwiększenie swobody działania.

 

Pomagamy przedsiębiorcom, świadcząc usługi w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Analizujemy sytuację ekonomiczną spółek i doradzamy wybór najlepszej ścieżki postępowania. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej restrukturyzacji spółka ma szansę na pokonanie kłopotów finansowych. Czasami najlepszym rozwiązaniem okazuje się likwidacja spółki, pozwalająca na zatrzymanie postępującego zadłużenia i ochronę majątku. Przeprowadzamy procesy likwidacji spółek osobowych i kapitałowych oraz innych form działalności gospodarczej. Ponieważ braliśmy udział w licznych postępowaniach układowych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych, potrafimy przewidzieć wiele sytuacji i zapobiec ich negatywnym skutkom. Negocjujemy dogodne warunki spłaty finansowania, zajmujemy się ustanowieniem nowych zabezpieczeń oraz podziałem lub przekształceniem przedsiębiorstw. Wspieramy naszych klientów, reprezentując ich w prowadzonych postępowaniach.

 

Co zyskujesz?:

✓ dogłębną analizę stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa,

✓ jasną prezentację alternatywnych rozwiązań, przedstawienie ich wad i zalet,

✓ plan naprawczy obejmujący np. dzierżawę, sprzedaż, podział czy restrukturyzację,

✓ czas,

✓ optymalizację obciążenia finansowego,

✓ oddłużenie (umorzenie niespłaconych zobowiązań),

✓ zawieszenie postępowania egzekucyjnego i sądowego,

✓ zatrzymanie naliczania odsetek,

✓ formalno-prawne wsparcie profesjonalistów w kluczowym momencie dla historii firmy.

 

Masz pytania dotyczące obsługi prawnej firm? Szukasz pomocy w rozwiązaniu problemów prawnych? Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i umówimy się na spotkanie.