Czym jest RODO i dlaczego każda firma powinna o tym wiedzieć?

Wprowadzenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w maju 2018 roku stanowiło znaczący przełom w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych w Unii Europejskiej. RODO wprowadziło szereg wymogów, które każda firma działająca na terenie UE musi spełniać, aby chronić prywatność obywateli i unikać ryzyka wysokich sankcji finansowych. Poniżej wyjaśniamy, czym dokładnie jest RODO, jakie są jego kluczowe zasady oraz dlaczego żadna firma nie powinna lekceważyć tych regulacji.

Co to jest RODO?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to prawo unijne regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rozporządzenie to zastąpiło wcześniejszą dyrektywę o ochronie danych z 1995 roku, wprowadzając jednolite przepisy, które mają zastosowanie bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Kluczowe zasady RODO

 1. Zasada legalności, uczciwości i przejrzystości: Dane osobowe muszą być przetwarzane legalnie (obowiązek legitymowania się co najmniej jedną z przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych , uczciwie i w sposób zrozumiały dla osób, których dane dotyczą.
 2. Zasada ograniczenia celu: Dane osobowe mogą być zbierane tylko w określonych, wyraźnych i legalnych celach i nie mogą być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
 3. Zasada minimalizacji danych: Przetwarzane dane powinny być adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
 4. Zasada dokładności: przetwarzanie danych osobowych w sposób odpowiedni i słuszny  w stosunku do celów, dla których są przetwarzane.
 5. Zasada ograniczenia przechowywania: Dane osobowe powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, tylko przez czas niezbędny do celów przetwarzania tych danych.
 6. Zasada integralności i poufności: Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub zniszczeniem.

Dlaczego każda firma powinna znać RODO?

 1. Unikanie kar: Naruszenia RODO mogą skutkować bardzo wysokimi karami finansowymi, które mogą osiągnąć do 20 milionów euro lub 4% rocznego obrotu światowego firmy.
 2. Budowanie zaufania: Przestrzeganie RODO jest sygnałem dla klientów, że firma dba o ich prywatność i chroni ich dane osobowe.
 3. Lepsze zarządzanie danymi: RODO wymusza na firmach przemyślane podejście do zarządzania danymi, co może przyczynić się do lepszej organizacji i potencjalnie większej efektywności operacyjnej.
 4. Wymóg prawny: Poza karami finansowymi, przestrzeganie RODO jest po prostu wymogiem prawnym dla każdej firmy operującej w UE lub przetwarzającej dane obywateli UE.

Jak wprowadzić RODO w życie w swojej organizacji?

 • Przeprowadź audyt danych: Zidentyfikuj, jakie dane osobowe posiadasz, skąd pochodzą, jak są używane i kto ma do nich dostęp.
 • Zaktualizuj polityki prywatności: Upewnij się, że Twoje polityki są zgodne z RODO i jasno komunikują użytkownikom, jak ich dane są używane.
 • Szkolenia dla pracowników: Zapewnij szkolenia z ochrony danych dla wszystkich pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych.
 • Wdrożenie środków bezpieczeństwa: Zaimplementuj odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

RODO stanowi znaczące wyzwanie dla wielu organizacji, ale jest też szansą na poprawę praktyk zarządzania danymi i zbudowanie większego zaufania wśród klientów. Przestrzeganie tych regulacji nie tylko chroni przed wysokimi karami, ale także podkreśla odpowiedzialność i profesjonalizm firmy.