Specjalizacje

Prawo pracy, kontrakty menedżerskie

Świadczymy pomoc prawną zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dbamy o to, by podpisywane przez naszych klientów umowy wszechstronnie zabezpieczały ich interesy. Oferujemy pomoc prawną w kwestiach związanych z prawidłowym nawiązaniem, rozwiązaniem lub zmianą stosunku pracy. Przygotowujemy kontrakty menedżerskie, umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji i inne dokumenty prawne niezbędne dla pracodawcy. Oferujemy pomoc w uzyskaniu należności od dłużników. Prowadzimy audyty dokumentacji pracowniczej. Dysponujemy wiedzą z zakresu obsługi zatrudnienia obcokrajowców.

Ustalanie stosunku pracy

Kontrakty menedżerskie

Obsługa roszczeń z zakresu prawa pracy

Specyfika zatrudniania obcokrajowców

Nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunków pracy

Co zyskujesz?:

Wszystkich zainteresowanych ofertą jaką są kontrakty menadżerskie, obsługa roszczeń z zakresu prawa pracy czy specyfika zatrudniania obcokrajowców zapraszamy do kontaktu.