Prawo pracy, kontrakty menedżerskie

Ustalanie stosunku pracy

Stosunek pracy to stosunek zobowiązaniowy, w którym jedna strona zobowiązuje się świadczyć pracę określonego rodzaju, osobiście na rzecz, ryzyko i pod kierownictwem drugiej strony, zwanej pracodawcą. Pracodawca  z kolei zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Stosunek pracy nawiązuje się na mocy zgodnych oświadczeń woli stron bądź innych zdarzeń regulowanych przez Kodeks Pracy. Niedotrzymanie warunków formalnych w konstruowaniu i wypowiadaniu umów o pracę może skutkować poważnymi konsekwencjami zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Prawnicy Tywoniuk & Partners świadczą profesjonalną pomoc prawną w sytuacjach ustalania istnienia stosunku pracyodwołań od wypowiedzenia umowy o pracę oraz dochodzenia należności od pracodawcy, a także w konstruowaniu obowiązujących w przedsiębiorstwie regulaminów. Dysponujemy międzynarodowym doświadczeniem w reprezentowaniu pracodawców i pracowników.