Zespół

Wykwalifikowani specjaliści

Mariusz Tywoniuk

Wspólnik, prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego.

Nina Skórska – Książek

Wspólnik, Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Klaudia Janus

Aplikant Radcowski

Sylwia Pieniążek

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości finansowej.

Maria Abramowicz

Adwokat ds. cywilnych, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Damian Dorosz

Prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych i przetargów.

Lyubomyr Eder

Dyrektor ds. współpracy zagranicznej w Grupie OCG.