Zespół

Damian Dorosz

Prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych i przetargów.

Prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych. Ukończył prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim, wieloletni praktyk z zakresu zamówień publicznych. Kieruje działem zamówień publicznych i zaopatrzenia w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. W swojej karierze zawodowej przygotowywał i przeprowadzał postępowania między innymi w Urzędzie Miasta Rzeszowa, w Urzędzie Gminy Narol, w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Szkolił, opracowywał i wdrażał strategie zakupową na rzecz firmy PILC Sp z o.o. w projekcie pt. „Zintegrowany System Wspomagania Procesu Szkolenia Spadochronowego PSSP-01 w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, prowadził szkolenia z projektów UE i prawa zamówień publicznych w Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.