Zespół

Klaudia Janus

Aplikant Radcowski

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W trakcie studiów uczestniczyła w konferencjach naukowych jako prelegentka wystąpień  m.in. z zakresu prawa pracy, prawa nieruchomości oraz prawa rodzinnego.  W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się obsługą zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, przygotowując pisma procesowe, umowy  oraz dokumenty korporacyjne.  W  ramach  piastowanego  stanowiska  w Kancelarii Prawnej Tywoniuk  & Skórska, zajmuje się przede wszystkim sprawami cywilnymi, gospodarczymi, jak również  problematyką pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

W 2023 r. ukończyła studia podyplomowe: „Compliance w praktyce kadry zarządzającej” na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.  Posługuje się j. angielskim w stopniu średniozaawansowanym oraz j. niemieckim w stopniu podstawowym.