Prawo pracy, kontrakty menedżerskie

Kontrakty menedżerskie

Kontrakt menedżerski jest umową cywilnoprawną zawieraną z menedżerem, a nie umową o pracę. Na jej podstawie menedżer przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do odpłatnego i stałego zarządzania przedsiębiorstwem zleceniodawcy w jego imieniu i na jego rzecz. Wybór określonego rodzaju umowy ma decydujący wpływ na zakres odpowiedzialności menedżera oraz przysługujących mu świadczeń.

Kontrakt menedżerski cechuje większa elastyczność niż umowę o pracę. Jego kształt w dużej mierze zależy od woli stron, które go podpisują. Z tego względu konsultacja prawna może okazać się niezbędna. Korzystając z konsultacji prawnych ze specjalistami Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners zyskujesz pewność, że Twoje interesy zostały odpowiednio zabezpieczone.