Przekształcenia, fuzje i przejęcia. Restrukturyzacja i likwidacja.

Fuzje i przejęcia

Doradzamy inwestorom przed podjęciem strategicznych decyzji biznesowych. Dokonujemy przeglądów stanu prawnego przedsiębiorstw (due diligence). Identyfikujemy ryzyko prawne związane z potencjalnymi zmianami. Uwzględniając stan prawny oraz status podatkowy podmiotów przedstawiamy naszym klientom optymalny model dla transakcji fuzji bądź przejęcia. Wdrożenie kompleksowych rozwiązań możliwe jest dzięki ścisłej współpracy z ekspertami podatkowymi i rachunkowymi grupy OCG.

Świadczymy pełną obsługę prawną wszystkich przekształceń, których dotyczą udziały, akcje, przedsiębiorstwa lub ich składniki. Podejmujemy się przeprowadzenia transakcji z zakresu łączenia i przejmowania podmiotów, w tym m.in. transakcji nabycia i zbycia udziałów lub akcji, składników majątku, w szczególności transakcji sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.