Nowelizacja eIDAS2: Nowe Ramy Tożsamości Cyfrowej w Unii Europejskiej

20 maja 2024 r. weszło w życie rozporządzenie eIDAS2, ustanawiające Europejskie Ramy Tożsamości Cyfrowej. Nowelizacja przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dostosowuje pierwotny akt obowiązujący od blisko 10 lat do aktualnych realiów. Jakie zmiany przyniesie eIDAS2 i kiedy możemy spodziewać się ich efektów w Polsce?

Główne zmiany wprowadzone przez eIDAS2

Rozporządzenie eIDAS2 ma na celu zapewnienie powszechnego dostępu do wiarygodnej identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania w transakcjach elektronicznych. Nowe przepisy wprowadzają dodatkowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz procedury certyfikacji. Kluczowym elementem nowelizacji jest wprowadzenie **Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości**, który umożliwi łączenie krajowych narzędzi tożsamości cyfrowej z innymi atrybutami osobistymi, takimi jak rachunek bankowy czy prawo jazdy. 

W Polsce rolę tę będzie pełnić aplikacja **mObywatel**, umożliwiając obywatelom posługiwanie się tożsamością cyfrową na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki niej, za pomocą telefonu komórkowego, będzie można udowodnić swoją tożsamość oraz udostępniać dokumenty elektroniczne z portfela cyfrowego.

Nowe usługi cyfrowe

eIDAS2 wprowadza także nowe usługi cyfrowe, które wspierają cyfryzację w kraju, takie jak:

– Elektroniczna archiwizacja dokumentów

– Elektroniczne poświadczenia atrybutów

– Zarządzanie zdalnymi urządzeniami do składania podpisu elektronicznego i pieczęci

Bezpieczeństwo i certyfikacja

Jednym z głównych celów nowelizacji jest zbudowanie zaufania użytkowników do usług cyfrowych poprzez wprowadzenie nowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i certyfikacji. Portfel Cyfrowej Tożsamości pozwoli na potwierdzanie atrybutów osobistych w sposób równoważny do tradycyjnych dokumentów fizycznych. Elektroniczne potwierdzenia atrybutów będą uznawane przez sądy i urzędy, a każdy będzie mógł wykorzystywać portfel do otrzymywania, przechowywania i udostępniania tych potwierdzeń.

Kiedy możemy spodziewać się efektów?

Choć przepisy weszły w życie 20 maja 2024 r., praktyczne wdrożenie zmian zależy od przyjęcia konkretnych aktów wykonawczych. Przewiduje się, że pierwsze akty prawne pojawią się na przełomie 2024 i 2025 r. Pełne wdrożenie Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości ma nastąpić przed końcem 2026 r.

Podsumowanie

Rozporządzenie eIDAS2 jest ważnym krokiem na drodze cyfrowej transformacji w Unii Europejskiej i w Polsce. Wprowadza istotne zmiany, które wzmocnią i ujednolicą rynek cyfrowy, poprawią bezpieczeństwo oraz rozszerzą zakres i zastosowania usług cyfrowych. Czy uda się wdrożyć te zmiany sprawniej niż pierwotną wersję eIDAS? Czas pokaże, ale przyszłość cyfrowej tożsamości w UE zapowiada się obiecująco.