Charakter odpowiedzialności czlonków zarządu z Art. 299 KSH, deliktowy czy gwarancyjny?

Mariusz Tywoniuk