AGALMA Sp. z o.o.

Bartosz Jurasz, Prezes Zarządu

Nasza dotychczasowa współpraca z Kancelarią Prawną Tywoniuk & Partners przebiegała w sposób profesjonalny i bez zarzutu.

Kancelaria udziela nam wsparcia w bieżącej obsłudze prawnej, oraz opracowywaniu i opiniowaniu projektów i wszelkich pism wywołujących skutki prawne.

W związku z powyższym udzielamy Kancelarii pełnej rekomendacji i liczymy na dalszą współpracę.