HIRON Sp. z o.o.

Bartosz Jurasz, Prezes Zarządu

Działając w imieniu spółki HIRON, polecam Kancelarię Prawną Tywoniuk & Partners jako w pełni profesjonalnego oraz godnego zaufania partnera biznesowego.

Kancelaria zapewnia nam kompleksową obsługę prawną. Eksperci Kancelarii prezentują znakomitą wiedze, skuteczność w działaniu, sumienność i świetne zrozumienie otoczenia biznesowego. Staranność, rzetelność i elastyczne podejście do spraw czynią Kancelarię liderem na rynku usług prawniczych.

Z przyjemnością polecamy innym firmom wspólpracę z Kanelarią „Tywoniuk & Partners”.