KAWAR Sp. z o.o.

Marzena Lewandowska, Prezes Zarządu

Mamy przyjemność poinformować o naszej współpracy z Kancelarią Prawną „Tywoniuk & Partners”, która trwa od początku działalności naszej firmy. Kancelaria nadzoruje i wspiera nasze działania, które wymagają znajomości prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego, przygotowuje pisma, opinie prawne i akty wewnętrzne, opiniuje umowy oraz udziela porad prawnych.

Kancelaria Prawna „Tywoniuk & Partners” zawsze wychodzi naprzeciw stawianym oczekiwaniom, jednocześnie proponując szereg potencjalnych i najkorzystniejszych dla naszej firmy rozwiązań prawnych.