LAVERNA Sp. z o.o.

Anna Skorupska, Prezes Zarządu

Polecamy Kancelarię Prawna Tywoniuk & Partners jako zespół specjalistów zorientowanych w udzielaniu  kompleksowego wsparcia prawnego podmiotom gospodarczym różnych sektorów.

Prawnicy Kancelarii charakteryzują się wysoką wiedzą merytoryczną, znajomością prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego, zaangażowaniem w prowadzone sprawy i odpowiedzialnością za podejmowane czynności.

Cieszymy się, że pieczę prawną nad naszą firmą sprawują tak doświadczeni prawnicy, ponieważ dzięki temu udało się nam rozwiązać wiele zawiłych spraw.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy innym korzystanie z usług prawnych Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners.