MERION Sp. z o.o.

Bartosz Jurasz, Prezes Zarządu

Rekomendujemy Kancelarię Prawną Tywoniuk & Partners innym przedsiębiorcom w zakresie obsługi prawnej firm.

Kancelaria okazała się skuteczna w powierzanych jej zadaniach. Bogate doświadczenie, znakomita wiedza ekspercka oraz umiejetnośc prawidłowej oceny sytuacji biznesowej to bardzo ważne atuty, które przemawiają za współpracą z tą Kancelarią.

Mając powyższe na względzie, z przyjemnością polecamy innym korzystanie z usług Kancelarii Tywoniuk & Partners.