Obsługa klientów indywidulanych

Błędy medyczne

Dochodzenie roszczeń z tytułu błędów w sztuce medycznej, wymagają prowadzenia obszernego postępowania dowodowego, co jest trudne do zrealizowania bez profesjonalnej pomocy. Klient, aby zmaksymalizować swoje szanse na otrzymanie satysfakcjonujących świadczeń powinien zgromadzić pełną dokumentację medyczną oraz zaznaczać ewentualne niezgodności tej dokumentacji ze stanem faktycznym, bowiem wszelkie dokumenty mogą okazać się przydatne w procesie.

W przypadku udowodnienia zaistnienia błędu w sztuce medycznej, Klient może żądać zwrotu kosztów transportu na zabiegi, uzasadnionych kosztów związanych z rehabilitacją i leczeniem będących następstwem błędu. Możliwe jest również dochodzenie kosztów przygotowania do wykonywania nowego zawodu, utraconego wynagrodzenia, a także renty, jeśli w wyniku rozstroju zdrowia wywołanego zdarzeniem medycznym poszkodowany ma mniejsze możliwości zarobkowania.

Obecnie błędy lekarskie, organizacyjne błędy placówki medycznej lub naruszenia praw pacjenta to zdarzenia, które powstają coraz częściej i tym samym powodują negatywne następstwa w życiu lub zdrowiu naszym lub naszych najbliższych. To zdarzenia szczególnie przykre, ponieważ spowodowane są przez osoby lub instytucje medyczne, do których mamy zaufanie i oczekujemy najwyższej staranności w jakości świadczonych usług medycznych.

Procesy o odszkodowanie za błędy medyczne wymagają nie tylko wiedzy prawniczej, konieczne jest również posiadanie wiedzy medycznej, która pozwoli na prawidłową ocenę błędu. Dlatego nasza Kancelaria prawna współpracuje z wysokiej klasy specjalistami w zakresie nauk medycznych, którzy wspomagają proces dochodzenia roszczeń.