Obsługa klientów indywidulanych

Roszczenia z umów o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane reguluje szerokie spektrum form, rodzajów i rozmiarów prac, od typowo budowlanych, konstrukcyjnych, po instalacyjne, montażowe i tynkarskie.
Ze względu na tak duży zakres zastosowania, z natury rzeczy regulacje kodeksowe muszą być dość ogólne.

Z drugiej strony wobec istotności zakresu prac, terminów, zastosowanych materiałów oraz jakości odbiorów, umowy te muszą być złożone i bogate w treść. Należy pamiętać, że im dokładniejsza i bardziej szczegółowa umowa, tym mniej zarzutów co do zupełności czy dokładności robót. Zdarza się jednak, że sporządzone umowy posiadają wiele nieprzemyślanych i niedoprecyzowanych postanowień, które prowadzą do licznych sporów i roszczeń.

Dlatego Kancelaria prawna Tywoniuk & Partners oferuje kompleksową obsługę prawną kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Doradzamy w zakresie dokonywania uzgodnień, a także sporów powstałych pomiędzy członkami konsorcjów czy wykonawców, oraz reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala zaoferować naszym Klientom praktyczne i bezpieczne rozwiązania w umowach zawieranych z podwykonawcami, dostawcami, inżynierami kontraktu i osobami pełniącymi samodzielne funkcje w budownictwie, dostosowane do dynamiki branży budowlanej i okoliczności realizacyjnych, których często nie da się przewidzieć na wstępnym etapie realizacji zadań inwestycyjnych.