Obsługa klientów indywidulanych

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest rodzajem postępowania sądowego, dzięki któremu niewypłacalny konsument może ogłosić swoją upadłość. Jej celem jest przede wszystkim oddłużenie konsumenta oraz możliwość zaspokojenia jego wierzycieli. Postępowanie w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej jest postępowaniem sądowym, gdzie konsument musi spełnić szereg warunków, które są indywidualnie oceniane przez sąd rozpatrujący wniosek.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Istnieje wiele sytuacji, w których ogłoszenie upadłości konsumenckiej może okazać się dla Klienta najlepszym rozwiązaniem.

Można do nich zaliczyć:

  • oddłużenie, rozłożenie części długu na raty,
  • zatrzymanie naliczania odsetek,
  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego, działań windykacyjnych i przedsądowych,
  • wykreślenie z rejestru dłużników.


Znajomość przepisów, w tym konsekwencji prawnych, majątkowych, oraz wsparcie dobrego prawnika są gwarancją podjęcia świadomej decyzji o złożeniu takiego wniosku. Obecnie mamy do czynienia z niskim poziomem doradztwa prawnego w zakresie postępowania upadłościowego, a w szczególności dla osób fizycznych. Błędne porady prawne udzielane osobom niewypłacalnym, zwłaszcza przedsiębiorcom, zdarzają się nagminnie.

Upadłość konsumencka osoby fizycznej

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej to nie tylko sporządzenie skutecznego dokumentu, ale przede wszystkim analiza opłacalności złożenia wniosku oraz skutków ogłoszenia upadłości dla majątku dłużnika a także wszystkich osób w gospodarstwie domowym, w szczególności współmałżonka.

Praktyka Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners obejmuje wyspecjalizowane doradztwo osobom fizycznym w toku postępowania sądowego w ramach upadłości konsumenckiej, a nasz zespół doradzi swoim Klientom, w jaki sposób skutecznie skorzystać z instytucji upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Masz pytania dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Zapraszamy do kontaktu.