OBSŁUGA PRAWNA CUDZOZIEMCÓW

Pomoc prawna dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej

Obcokrajowcy mogą swobodnie obejmować funkcje w organach polskich spółek kapitałowych. Nie ma tu ograniczeń ze względu na obywatelstwo czy znajomość języka. W wypadku pobierania wynagrodzenia niezbędne może okazać się zezwolenie na pracę. Kwalifikacje osób powoływanych do organów spółek reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Nasza kancelaria prawna posiada bogate doświadczenie w pomocy prawnej cudzoziemcom, również tym, którzy pełnią funkcję w zarządzie osoby prawnej.