OBSŁUGA PRAWNA CUDZOZIEMCÓW

Uzyskiwanie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia cudzoziemców

Aby zatrudnić cudzoziemca, pracodawca musi spełnić szereg warunków, stanowionych przez polskie prawo. W pierwszej kolejności powinien uzyskać pozwolenie na pracę dla danej osoby.

Pracodawca przed zatrudnieniem cudzoziemca ma obowiązek uzyskać od niego dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski. Powinien również w terminie 7 dni zgłosić cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z przepisów.

Nasza kancelaria prawna wraz ze specjalistami innych spółek grupy OCG, w szczególności z firmą Personalis przejmie na siebie wszystkie obowiązki związane z obsługą prawną cudzoziemców w Twoim przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.