OBSŁUGA PRAWNA przedsiębiorców

Obsługa prawna NGO

Kancelaria Prawna Tywoniuk & Partners specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej organizacji pozarządowych: stowarzyszeń oraz fundacji prowadzących działalność gospodarczą oraz nie prowadzących takiej działalności. Pomagamy w założeniu organizacji oraz w bieżącej obsłudze działalności.

W ramach naszych usług przygotowujemy: akty założycielskie, statuty (wraz z rejestracją w KRS), regulaminy, umowy (w szczególności umowy sponsoringu, darowizny, wolontariatu, najmu lub użyczenia lokalu), dokumenty związane z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego.

Doradzamy w procesie uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego, obsługi zewnętrznych źródeł finansowania, a także w przypadku przekształceń (łączenie, zmiana formy NGO) czy likwidacji organizacji. Pomagamy członkom stowarzyszeń i fundacji w rozwiązywaniu problemów prawnych. W naszych działaniach na rzecz organizacji pozarządowych bierzemy pod uwagę ich specyfikę oraz ograniczone środki pieniężne w pierwszej fazie rozwoju.