OBSŁUGA PRAWNA przedsiębiorców

Reprezentacja klienta przed sądami i organami administracyjnymi

Kancelaria Prawna Tywoniuk & Partners reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej i przed sądami administracyjnymi. Z naszego doświadczenia wiemy, że zaangażowanie pełnomocnika przyspiesza ostateczne rozstrzygnięcie sprawy i nadaje jej odpowiedni bieg. Wspieramy przedsiębiorców przy sporządzaniu niezbędnych w postępowaniu administracyjnym pism, takich jak: odpowiedzi na wezwania, zastrzeżenia do protokołów kontroli, odwołania, skargi czy skargi kasacyjne. Troszcząc się o szczegóły i czuwając nad prawidłowym przebiegiem spraw, dbamy o interesy naszych Klientów.