OBSŁUGA PRAWNA przedsiębiorców

Reprezentacja Klienta w negocjacjach i rokowaniach

Sytuacje sporne pojawiające się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej są zjawiskiem powszechnym. Mogą one doprowadzić do rozwiązania umowy między podmiotami. Prawnicy Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners reprezentują swoich klientów w negocjacjach i rokowaniach z kontrahentami oraz udzielają im niezbędnych porad prawnych w zakresie przedmiotu negocjacji. Naszym celem jest konstruktywne dążenie do porozumienia oraz wdrożenie jak najkorzystniejszych z punktu widzenia klienta rozwiązań.