Przekształcenia, fuzje i przejęcia. Restrukturyzacja i likwidacja.

Likwidacja i rozwiązywanie spółek

Czasami najlepszym rozwiązaniem okazuje się likwidacja spółki, pozwalająca na zatrzymanie postępującego zadłużenia i ochronę majątku. Przeprowadzamy procesy likwidacji spółek osobowych i kapitałowych oraz innych form działalności gospodarczej. Likwidację spółki regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Jest to proces, który poprzedza rozwiązanie spółki. Dochodzi wtedy do zakończenia działań spółki poprzez spieniężenie jej majątku oraz ewentualny podział między wspólników. Co istotne – wszczęcie postępowania likwidacyjnego nie musi prowadzić do rozwiązania spółki.

Nasza kancelaria ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu procesów likwidacji przedsiębiorstw. Towarzysząc Klientowi w swoich działaniach zawsze reprezentujemy jego interesy i podejmujemy decyzje, które są dla niego najkorzystniejsze.