Przekształcenia, fuzje i przejęcia. Restrukturyzacja i likwidacja.

Obsługa upadłości

Ponieważ uczestniczyliśmy w licznych postępowaniach układowych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych, potrafimy przewidzieć wiele sytuacji i zapobiec ich negatywnym skutkom. Obsługujemy dłużników ubiegających się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, wierzycieli składających wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz inne podmioty biorące udział w postępowaniu upadłościowym. Przygotowujemy oferty układowe z  propozycjami ich finansowania, negocjujemy dogodne warunki spłaty finansowania i wspieramy naszych klientów w kluczowych momentach dla historii firmy.