Przekształcenia, fuzje i przejęcia. Restrukturyzacja i likwidacja.

Restrukturyzacja firm

Szybkie reagowanie na zmieniające się warunki otoczenia jest kluczem do rozwoju biznesu. Mądre i przemyślane działania restrukturyzacyjne mogą znacząco wpłynąć na efektywność działania przedsiębiorstwa i uchronić je przed upadłością czy likwidacją a dzięki odpowiednio przeprowadzonej restrukturyzacji spółka ma szansę na pokonanie kłopotów finansowych. W takich sytuacjach niezwykle ważne okazuje się dogłębne przeanalizowanie struktury i poziomu kosztów, procesów biznesowych, czy realizowanej do tej pory strategii przedsiębiorstwa.

Nasza kancelaria oferuje przygotowywanie pełnego planu restrukturyzacji firmy wraz ze zmianą jej profilu, ograniczenia bądź poszerzenia działalności. W ramach usługi zajmujemy się pełnym monitorowaniem wdrażanej zmiany. Analizujemy sytuację ekonomiczną spółek i zgodnie z nowym prawem restrukturyzacyjnym doradzamy wybór najlepszej ścieżki postępowania. Sprawdź zakładkę zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa oraz fuzje i przejęcia.