Przekształcenia, fuzje i przejęcia. Restrukturyzacja i likwidacja.

Zmiana formy prawnej

Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą jednoosobowo, jak również w formie spółki: osobowej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna), kapitałowej (spółka z o.o., spółka akcyjna) bądź cywilnej.

Formy działalności prawnej

Forma działalności prawnej powinna być dostosowana do rodzaju i dynamiki rozwoju firmy. Należy również uwzględnić skalę działalności i skalę ryzyka związanego z prowadzonym biznesem, liczbę wspólników, obecny i docelowy model zarządzania, odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania firmy, sposoby pozyskiwania kapitału i zapotrzebowanie na kapitał w kolejnych latach.

W uzasadnionych przypadkach warto rozważyć zmianę formy działalności prawnej.  Taka zmiana może się okazać szczególnie korzystna przy intensywnym zwiększeniu skali prowadzonych interesów. Szczególnie gdy np. kontynuowanie jednoosobowej działalności gospodarczej jest obciążone zbyt dużym ryzykiem. Warto pamiętać, że wybór określonej formy prawnej pociąga za sobą konsekwencje w postaci opodatkowania działalności, prowadzenia księgowości czy ujawniania danych dotyczących spółki (publikowanie bilansu spółki).


Rozumiemy zróżnicowane potrzeby przedsiębiorców. Jednym z celów zespołu Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners jest proponowanie optymalnych rozwiązań dostosowanych do Twojej działalności. 

Jesteś zainteresowany obsługą prawną firm, zmianą formy działalności prawnej, przekształceniem lub restrukturyzacją firm? Zapraszamy do kontaktu.