Prawo pracy, kontrakty menedżerskie

Nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunków pracy

Umowy podpisywane przez naszych klientów powinny chronić ich interesy i być adekwatne do faktycznej sytuacji prawnej. Zarówno pracownik jak i pracodawca muszą być świadomi obowiązkowych jak i zalecanych zasad warunków zatrudnienia oraz możliwości ustalania i dokonywania zmian w treści stosunku pracy. Naszym klientom doradzamy bezpieczne i sprawdzone sposoby nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania umów o pracę. Zobacz więcej w zakładce ustalanie stosunku pracy.