zakładanie spółek, startupy

Zakładanie przedsiębiorstw społecznych

Rozpoczęcie działalności społecznej pociąga za sobą konieczność wyboru odpowiedniej formy prawnej (stowarzyszenia, fundacji bądź spółki non-profit), zarejestrowania jej w Krajowym Rejestrze Sądowym, uchwalenia statutu, nabycia numerów: NIP i REGON oraz założenia konta bankowego. Dodatkowe przepisy regulują możliwość posiadania przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego.

Kancelaria Tywoniuk & Partners wspiera organizacje pozarządowe na początku i w trakcie ich działalności. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej sprawdź zakładkę obsługa prawna NGO.