Zasady i znaczenie powierzenia przetwarzania danych osobowych: klucz do zgodności z RODO

Powierzenie przetwarzania danych osobowych jest procesem, w którym administrator danych osobowych deleguje czynności przetwarzania danych osobowych na rzecz innego podmiotu zewnętrznego w związku z obowiązkiem wykonania jakiś działań czy czynności. Powierzenie następuje na podstawie umowy, która jest powszechnie stosowana, jednak nie zawsze jest zawierana adekwatnie do faktycznych potrzeb przetwarzania danych, co może prowadzić do niejasności […]

Zasady i znaczenie powierzenia przetwarzania danych osobowych: klucz do zgodności z RODO Read More »