Prawo pracy, kontrakty menedżerskie

Obsługa roszczeń z zakresu prawa pracy

Nasza kancelaria zajmuje się obsługą roszczeń wynikających z zawarcia stosunku pracy i związanych z niewykonywaniem bądź nienależytym wykonaniem obowiązków przez pracownika lub pracodawcę. Obowiązki te wynikają bezpośrednio z prawa pracy lub dokumentów wewnętrznych danego przedsiębiorstwa.

Reprezentując naszych klientów, stawiamy sobie za cel szybkie i skuteczne rozwiązanie sporów oraz chronienie ich interesów. Zobacz więcej w zakładkach ustalanie stosunku pracy, nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunków pracy oraz kontrakty menedżerskie.